Ylijäämä käytetään Kalajoen kirkon peruskorjaukseen

29.5.2019 13.25

Ylijäämä käytetään Kalajoen kirkon peruskorjaukseen

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen tasekirjan mukaisena ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tilikauden tulos on 399.535,86 euroa ylijäämäinen. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 226 päivää. Ylijäämäinen tulos käytetään seurakunnan käynnissä olevaan suurinvestointiin, Kalajoen kirkon peruskorjaukseen.

Vuoden 2018 verotulokertymä oli 2.531.733 euroa. Verotulojen kertymä kasvoi, mutta ainoastaan verotuloprosentin nostamisen myötä (1,6 > 1,75 %). Korotetulla kirkollisverolla päästiin vuoden 2015 kirkollisveron tasolle. Jäsenten maksama kirkollisvero oli 2.287.000 ja valtion maksama laskennallinen avustus jäsenmäärän perusteella oli 244 708 euroa. Talousarvioon kirjattu verotulojen ennuste ei toteutunut, vaan siitä jäätiin 53 256 euroa.

Toimintakertomuksen puolella viime vuoden painopisteitä olivat valtakunnalliset evankeliumijuhlat kesällä Event Parkissa, Sovinto 100 –tapahtumat ja seurakuntavaalit. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 10661, 200 pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaupungin asukkaista seurakunnan jäseniä oli 86 %. Kirkosta eronneita oli 95 ja liittyneitä 20. Kirkkovaltuutetut kävivät perusteellisen keskustelun jäsenyyshaasteista ja siihen vaikuttavista toimista.   

Kirkkovaltuusto hyväksyi maanvuokrasopimuksen muutoksen Procon Wind Energy Finland Oy:n kanssa siten, että irtisanomisoikeuden päivämääräksi tulee 31.12.2022. Tämä sopimusmuutos alistetaan vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Kirkkovaltuuston kokousta edelsi valtuuston ja henkilöstön yhteinen tapaaminen, jossa kuultiin työntekijöiden kertomukset vuoden 2018 toiminnasta työaloittain. Kirkkovaltuuston mielestä tapaaminen oli keskusteleva ja hyödyllinen. Yhteiset tapaamiset jatkuvat elokuussa ensi vuoden toiminnan suunnittelulla.

« Uutislistaukseen