Apua ja tukea tarvitseville

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuorovaikutuksena ja kirkon elämänä. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. Kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä.

Diakonia on seurakuntalaisten lähimmäisvastuuta ja vuorovaikutusta. Seurakunta ja sen jäsenet toteuttavat diakoniaa antaessaan ihmisille tukea ja apua heidän vaikeuksissaan. Talkooapu, naapuruus ja vieraanvaraisuus ovat yhtä lailla lähimmäisenrakkautta kuin järjestetty seurakuntadiakonia.

Diakoniatyöntekijän puoleen voit kääntyä käytännöllisen ja taloudellisen tuen tarpeessa, mutta myös yksinäisyyden, mielenterveysongelmien, päihteiden, ihmissuhdevaikeuksien, elämän kriisien ja muiden ongelmien paineessa - oikeastaan kaikissa elämän vaikeissa asioissa.

Taulu diakoniahuoneessa, tyttö viljalyhteen kanssa
Kuva Eveliina Pylväs

Ota yhteyttä

diakoniatyöntekijä
Kalajoen alueseurakunta
Plassintie 2
85100 Kalajoki
diakoniatyöntekijä
Himangan kappeliseurakunta
Huhdantie 13
68100 Himanka