Uutislistaukseen

Kalajoen seurakunnalle uusi metsäsuunnitelma

Kalajoen seurakunnalle uusi metsäsuunnitelma

25.3.2022 15.03

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi MHY Pyhä-Kalan tekemän seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2022-2031.  Seurakunnalla on metsää noin 2000 hehtaaria, Kalajoella noin 1630 ja Himangalla noin 370. Suojelualuetta Kalajoella noin 27,5 hehtaaria Pleunalla ja Himangalla noin 55 Mikkonlahdella. Raution uusi metsäpalon suojelualue on 106 hehtaaria (20 vuotta). Puuston määrä seurakunnalla on noin 162 000 m3 ja se on kasvanut edellisestä metsäsuunnitelmasta noin 24 000 m3. Hakattavissa 10-vuotiskaudella on 43 000 m3. Kantorahatulo tämän hetken keskihinnoilla on hieman yli 1 milj. euroa. Metsänhoidon kustannukset ovat noin 325 007 ja arvioitu nettotulos on 717 892 euroa. Seurakunnan mailla on 17 tuulivoimalaa ja Rautioon on rakenteilla 16 voimalaa. Luontopolkuja tai ulkoilureittejä on noin 9 km.

Kirkkovaltuusto valitsi marraskuussa pidettäviä seurakuntavaaleja varten vaalilautakunnan. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jouni Vuollet, Eila L. Rahja, Margit Latukka, Leeni Rautakoski, Anja Märsylä, Pekka Uunila ja Kari Lauri. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherra Kari Laurin puheenjohtajaksi. Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin Seppo Rasmus, Risto Nikula, Pirkko Rahja, Anna-Liisa Turpeinen, Helena Saarenpää, Teuvo Iso-oja ja Tuulikki Reinikainen. Vaalikuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä päätettiin julkaista Kalajokiseutu-lehdessä.

Kirkkovaltuusto myönsi Ville Yrjänälle eron Himangan kappelineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsi kappelineuvoston varsinaiseksi jäseneksi Mika Harmaalan.