Uutislistaukseen

Kalajoen kirkon peruskorjauksen kokonaiskustannukset alittuivat Kalajoen kirkon kolmivaiheinen peruskorjaus on nyt valmis.

Kalajoen kirkon peruskorjauksen kokonaiskustannukset alittuivat

26.4.2022 14.08

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi Kalajoen kirkon peruskorjauksen III-vaiheen -investoinnin loppuselvityksen ja antaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kustannukset olivat yhteensä 2 059 531 euroa ja rakennusavustus yhteensä 1 026 900.

Kirkkoherra Kari Lauri kertoo, että Kalajoen kirkon peruskorjauksen kokonaiskustannukset alittuivat hieman. ”Koko remontti maksoi kaikkien vaiheiden osalta yhteensä 4.692.000.  Suunnitelmat toteutuivat hyvin, koska kustannusarvio oli alun perin 4,8 milj. euroa. Tässä mielessä onnistuimme suunnitelmien mukaisesti ja saamme olla tyytyväisiä. Merkittävintä oli kuitenkin se, että saimme valtion rahaa kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaamiseen, rakennusavustuksena kirkkohallituksen kautta yhteensä 1.835.000 euroa. Se on merkittävä asia, josta olemme kiitollisia. Hyvää ja asiallista suunnittelua arvostetaan.”

Peruskorjauksen III-vaiheessa tehtiin katto- ja pintavesien hallittuun ohjaukseen liittyvät maanrakennustyöt, kirkon tonttivesijohdon ja -viemärin uusiminen, pääeteisen, sivulehterien porrashuoneiden sekä eteläisen tuulikaappieteisen kosteus- ym. vaurioiden korjaukset, kirkon kiertoilmalämmitysjärjestelmän korjaus- ja muutostyöt, lämmityksen toteutukset kirkon korjattaviin huonetiloihin, sisätilojen tila- ja kalustejärjestelyihin liittyvät työt sekä pääeteiseen tehtiin toinen wc-tila.  Lisäksi kirkon erillisen tapulirakennuksen vesikatto uusittiin ja tapulin vainajakylmiöiden määrää lisättiin.

Kalajoen seurakuntapastorin virka auki – määräaikaiseksi Iina Rahkola

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Kalajoen seurakuntapastorin viran auki sen vakinaista täyttämistä varten ensi syksynä. Virkaa hoitanut seurakuntapastori Niko-Pekka Ovaskainen on irtisanoutunut seurakuntapastorin vakinaisesta virasta 1.5.2022 alkaen.

Rippikoulu- ja yleiseen seurakuntatyöhön tarvitaan pappia kuitenkin jo kesästä alkaen ja siksi kirkkoneuvosto päätti pyytää teologian maisteriksi valmistuvalle Iina Rahkolalle pappisvihkimyksen kautta virkamääräystä Kalajoen määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.-31.12.2022. Kalajoen seurakunnan suntio-siivoojan toimeen Himangan kappeliseurakunnassa valittiin Eetu Raittila.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024. Palkkaneuvotteluja kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa käyvään valmistelutyöryhmään valittiin Mari Niemelä, Esa Rahja ja Teuvo Tuorila. Neuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että toimituspalkkioita nostetaan 5 % suosituksen mukaisesti. Työntekijälle päätettiin maksaa palkkaa varhaiskuntoutuksen ajalta. Palkan maksaminen perustuu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että kesästä 2022 lähtien TYKY-seteleitä annetaan myös kausityöntekijöille.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Susinevan suojelualueelle rakennettavan yhteyden Yhteinen metsä -tilataideteosta varten Järvenpään uuteen yhteiskouluun.