Uutislistaukseen

Kalajoen kirkollisveroprosentiksi 1,60

Rohkeasti Elämään.jpg

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan kirkollisveron tuloprosentiksi ensi vuodelle 1,60. Veroprosentti on ollut vuodesta 2018 viiden vuoden ajan 1,75 erityisesti Kalajoen kirkon kattavan peruskorjauksen vuoksi. Lasketun veroprosentin mahdollistavat seurakunnan hyvä taloustilanne, hyvinvointialueen perustamiseen liittyvästä verotusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta johtuva ylimääräinen verokertymä sekä Mutkalammin tuulivoimapuistosta saatavat käyttökorvaukset. Kirkkohallituksen suositus oli 0,1, mutta seurakunta päätyi edellä mainituista syistä 0,15 yksikön laskuun.

Kirkkoherra Kari Lauri kertoo, että Kalajoen seurakunnan kirkollisveron alentaminen on nyt joululahja kaikille seurakunnan jäsenille. ”Tätä toimenpidettä läheskään kaikki seurakunnat eivät tee, koska talous on monen seurakunnan kohdalla tavattoman tiukka. Meillä siihen on nyt mahdollisuus. Seurakunta omalta osaltaan haluaa kantaa vastuunsa siitä, että Kalajoki säilyttää vetovoimaisuutensa, kun ihmiset valitsevat kotipaikkaansa tai miettivät kirkkoon kuulumistaan. Tämä mahdollistuu myös siksi, että hoidamme taloutta suunnitellusti ja pyrimme tekemään järkeviä ratkaisuja talouden näkökulmasta, toimintaamme ja tehtäväämme unohtamatta.”

Kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023 sekä alustavan suunnitelman vuosille 2024-2025. Seurakunta haluaa palvella omassa tehtävässään mahdollisimman hyvin Rohkeasti Elämään -strategian mukaisesti huomioiden kaikki seurakuntalaiset. Tulevina painopisteinä ovat jumalanpalveluselämä, perheet ja toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Taloussuunnitelma perustuu alennettuun 1,60 kirkollisveron prosenttiin. Talousarvio on 12466 euroa ylijäämäinen vuosikatteen ollessa 36025 euroa. Investointimenot ovat vuonna 2023 yhteensä 295 000 euroa. Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelua ja valmistelua jatketaan.  Jokelan pappilan katto tervataan ja Kalajoen seurakuntakodin katolle asennutetaan aurinkopaneelit. Kirkkovaltuusto hyväksyi Kalajoen seurakunnan palkkiosäännön kokouspalkkioiden osalta.

16.11.2022 13.31