Uutislistaukseen

Mari Niemelä Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Kirkkovaltuusto 2023-2026.jpg

Kalajoen kirkkovaltuusto 2023-2026

Kalajoen seurakunnan uuden kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 Mari Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Tuorila.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin Esa Rahja (henkilökohtainen varajäsen Ritva Mäntymäki). Kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi valittiin (henkilökohtainen varajäsen suluissa) Kari Kivelä (Antti Kuusisto), Vuokko Peltola (Kaisu Ala-Pöntiö), Helena Saarenpää (Tuija Tuorila), Kullervo Niemelä (Kaisu Polet), Soili Autio (Juha Siermala), Saija Heikkilä (Marja Saksholm), Matti Peltola (Erkki Olkkola), Marja Ojala (Seija Isokääntä), Heikki Saukko (Jouni Myllylä). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Kari Lauri.

Raution kappelineuvoston jäseniksi vuosille 2023-2026 valittiin Kristoffer Keskisipilä (Elisa Keskisipilä), Leena Aittamaa (Sami Okkonen) Timo Rautakoski (Leeni Rautakoski), Eeva Myllynen (Kaisu Polet) ja Marja-Liisa Kaakko (Tenho Perttula).

Himangan kappelineuvoston jäseniksi vuosille 2023-2026 valittiin Kaisu Ala-Pöntiö (Soini Rahkola), Mika Harmaala (Juhani Lindell), Päivi Kivelä (Tuija Tuorila), Anna-Maija Pahkala (Ulla-Maija Ylikangas), Tuula Pottala (Tuula Torvi), Jouni Pöyhtäri (Veli Märsylä), Sanna Pöyhtäri (Anitta Carlsson), Tommi Sinko (Anna Karsikas-Kuusisto), Saku Sipi (Päivi Alho), Arto Vihriälä (Asko Heikkilä).

Suhteellisten vaalien lautakuntaan valittiin vuosille 2023-2026 Teuvo Tuorila, Kullervo Niemelä ja Ritva Mäntymäki (varajäsenet Antti Kuusisto, Soili Autio ja Kari Kivelä). Valtuusto hyväksyi seurakunnan taloussäännön ja valitsi tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 KPMG Oy:n.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Raution kirkon peruskorjaushankkeen ja samalla esittää Oulun tuomiokapitulin lausunnon kautta kirkkohallitukselle kirkon ulkokatteen vaihtamista paanukatosta rivisaumatuksi palapeltikatteeksi, mahdollisesti kuparipeltikatteeksi. Katemateriaalin vaihtamista puoltavat monet seikat. Paanukatteen uusiminen tulee noin 600.000 euroa kalliimmaksi kuin rivisaumattu palapeltikate ja seurakunnan velvollisuus on käyttää nykyisessä taloustilanteessa verovarojaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Paanukatteet vaativat ylläpitoa tervauksilla, jotka aiheuttavat toistuvia menoeriä katteiden koko elinkaaren ajaksi. Paanukatteen rakentamisen tietotaito on häviämässä, ja ko. yrityksiä on vähän Suomessa. On arvioitu, että hyvälaatuisen hautatervan saannissa tulee olemaan ongelmia tulevaisuudessa. Muuttuvat ilmaston olosuhteet puoltavat myös katemateriaalin vaihtamista. Kuparipeltikate sopii Raution kirkkoon laadittujen luonnospiirustusten perusteella. Seurakunnalla on entuudestaan ylläpidettäviä ja huollettavia paanukattoja mm. Himangan kirkossa, Kallan kirkossa ja Jokelan pappilassa. Raution kirkon peruskorjaushanke kilpailutetaan urakoiden osalta vuoden 2023 lopussa tai vuoden 2024 alussa. Varsinainen peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2024 aikana. Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat alustavasti noin 2,5 milj. euroa edellyttäen, että kirkon ja tapulin katemateriaali voidaan vaihtaa. Kirkkoneuvosto hakee Raution kirkko- ja tapulirakennusten peruskorjauksen suunnitteluun kirkkohallituksen rakennusavustusta. Kirkkoneuvosto on valinnut Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n tekemään Raution kirkon korjaussuunnitelmat. He ovat tehneet aikaisemmin mm. Jokelan pappilan ja Kalajoen kirkon korjaussuunnitelmat.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi 26.494 euron hintaisen Himangan tapulin kylmäkaappien uusiminen -investoinnin loppuselvityksen.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet siunataan tehtäväänsä sunnuntaina 29.1. Kalajoen kirkossa pidettävän messun yhteydessä. Kalajoen seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä 18.2. on kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen tilaisuus. Kirkkovaltuutettujen rovastikunnallinen koulutuspäivä on 6.2. Ylivieskan kirkossa.

11.1.2023 11.11