Uutislistaukseen

Tärkeintä on kohtaaminen - uutinen Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 24.5.2023

Tärkeintä on kohtaaminen - uutinen Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 24.5.2023

Rohkeasti elämään on Kalajoen seurakunnan strategia vuosille 2022 - 2026

”Tärkeämpää kuin mitä sanotaan, on se, miten kohdataan ja sanotaan. Kielen on oltava sellaista, mitä ihmiset ymmärtävät.” Näihin lauseisiin voisi tiivistää Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston hyvän ja vilkkaan keskustelun tilinpäätöskokouksessa Himangan seurakuntakodissa. Viestinnän lisäksi valtuutettuja puhuttivat erityisesti kierrätys ja ympäristödiplomi, lapsiperheiden kohtaaminen päiväkerhotyön laskun myötä sekä piispainkokouksen loppulausunto. Toiveisiin on jo vastattukin lapsiperheiden osalta tämän vuoden puolella. Huhtikuun lopussa otettiin myös Kalajoen ja Raution kirkoissa käyttöön kastepuut, joihin vanhemmat voivat itse ripustaa kastetun lapsensa nimilehden. Keväällä järjestetyt yksivuotissynttärit olivat myös hyvä kokemus. Ympäristödiplomin vaatimusten mukaista toimintaa toteutetaan edelleen, vaikka varsinainen diplomi päättyi vuonna 2021. Uuden diplomin hankinta on ajoitettu ensi vuoteen ja siihen sisällytetään mm. seurakuntakotien kierrätyksen tehostaminen. Oman emännän palkkaamisesta tehtyyn esitykseen on jo perustettu asiaa selvittävä työryhmä.

Ylijäämäinen tilinpäätös vahvistettiin

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajien ehdottamalla tavalla. Poistojen jälkeen ylijäämäksi jäi 567 358 euroa, joka siirretään taseeseen yli/alijäämätilille. Tilikauden tulosta kasvattaa suuri, kertaluontoinen erä, Mutkalammin tuulipuiston 245 000 euron kertakorvaus.

Viime vuoden toimintaan vaikutti merkittävästi koronarajoitusten päättyminen ja Ukrainan sota. Kalajoen seurakunta oli mukana Ukrainan pakolaisten keskuudessa tehdyssä avustustyössä ja järjestämällä rukoushetkiä. Rohkeasti elämää -strategia otettiin käyttöön kuluneen vuoden aikana. Seurakuntakoteihin saatiin kalusteiden kautta kodinomaisuutta, järjestettiin perhetapahtumia ja suunnittelua tehtiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kirkkoherra Kari Lauri oli erityisen iloinen kappeliseurakuntien piristyneestä toiminnasta. Tärkeitä tapahtumia olivat Alice ja Vilho Kiviojan puiston avajaiset heinäkuussa, Himangan kirkon urkujen korjaus Olev Kentsin johdolla sekä Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen. Merkittäviä lukuja toiminnassa ovat mm. seurakunnan 10233 jäsentä, 22173 jumalanpalveluksissa kävijää ja 166 rippikoulun käynyttä nuorta.

Talouden kannalta merkittävin päätös on ollut kirkollisveroprosentin alentaminen 1,6 %:iin. Päätös ei näytä laskeneen verotuloja. Kuluneena vuonna hyväksyttiin metsänhoitosuunnitelma 10 vuodeksi eteenpäin ja perustettiin Susinevan rauhoitusalue Metso-ohjelman kautta 20 vuodeksi. Marraskuun seurakuntavaaleissa valittiin 10 uutta kirkkovaltuutettua ja 17 uudelleen valittua.

Viime vuonna 2022 kirkollisverotuloja tuli 2.512.234 euroa. Verotulojen kertymä pieneni 6000 euroa, mutta määrä ylitti silti talousarvion. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 433 päivää. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan maksuvalmiuden tulisi olla vähintään 90 päivää. Lainaa seurakunnalla oli vuoden lopussa 1 229 166 euroa. 2,6 miljoonan kassavarat antavat valmiuden mm. Raution kirkon peruskorjaukseen. Hyvä taloustilanne on mahdollistanut myös kolmannen nuorisotyönohjaajan vakinaistamisen.

Investointeihin käytettiin vuoden aikana 224 126 euroa, rahoitusta investointeihin saatiin 103 819. Investointien rahoitus koski Kalajoen kirkon peruskorjausta, viimeiset rakennusavustukset tuloutuivat vuonna 2022. Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys -investointi suoritettiin kuluneena vuonna, pieniä töitä jäi vuodelle 2023. Himangan tapuliin uusittiin kylmäkaapit. Raution kirkon peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin ja keskeneräisiin töihin kirjattiin suunnittelukuluja. Hautainhoitorahaston alijäämä 401 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Kirkkovaltuusto merkitsi Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys -investoinnin loppuselvityksen tiedoksi.

Esitys vuoden 2022 tilinpäätöksestä

Kari Lauri
Kari Lauri
kirkkoherra
Plassintie 2
85100 Kalajoki
Riika Nevanperä
Riika Nevanperä
talouspäällikkö
Plassintie 2
85100 Kalajoki

26.5.2023 11.09