Uutislistaukseen

Kalajoen seurakunta hakee ympäristödiplomia

Kuvassa Kalajoen seurakunnan työntekijät syyskuussa 2023

Kalajoen seurakunta panostaa työntekijöiden hyvinvointiin korottamalla liikunta- ja kulttuuriedun 240 euroon vuodessa.

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti hakea ympäristödiplomia vuonna 2024 ja varata omiin käyttövaroihinsa 5000 euroa sen toteuttamiseen. Kalajoen seurakunnan ympäristödiplomi oli voimassa vuosina 2017-2021. Seurakunta ei ole uusinut diplomia mutta on jatkuvasti elänyt diplomin ympäristönäkökulmien mukaan ja kehittänyt toimintaa, mm. kierrätysmahdollisuuksia. Piispantarkastuksessa nousi esille, miten tärkeänä pidetään sitä, että jokaisella seurakunnalla olisi voimassa oleva ympäristödiplomi. Seurakunnan ympäristövastaavaksi nimettiin Tuija Jokiaho ja ympäristötyöryhmään Eetu Raittila (Himanka), Juha Alakastari (Kalajoki), Maija Siironen (Rautio) ja Mari Niemelä. Asiaan liittyen hyväksyttiin ProAgrian tarjous ympäristödiplomin uusintatyöstä.

Aluehallintovirasto on yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa tarkistanut kiinteistötietojärjestelmään merkityt tiedot koskien Kalajoen seurakunnan ylläpitämiä hautausmaita ja suosittelee kunkin hautausmaan yhdistämistä yhdeksi kiinteistöksi. Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön tekemään Maanmittauslaitokselle tarvittavat hakemukset ja ilmoitukset sekä toimittamaan Aluehallintovirastolle 29.2.2024 mennessä selvityksen tehdyistä toimenpiteistä

Hyvän taloudellisen tilanteen ja työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta sekä kustannusten nousun vuoksi kirkkoneuvosto päätti nostaa vuoden 2024 alusta työntekijöille jaettavan liikunta- ja kulttuuriedun 240 euroon vuodessa sekä ottaa käyttöön polkupyöräedun. Vuoden 2025 alusta otetaan käyttöön myös hierontaetu. Neuvosto hyväksyi seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarjousten perusteella A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tarjouksen Raution kirkon ja tapulin peruskorjauksen paikallisvalvonnasta. Kalajoki 500 vuotta juhlatoiminkuntaan nimettiin seurakunnan edustajiksi Kullervo Niemelä, Teuvo Tuorila ja Mari Niemelä. Neuvosto hyväksyi Kalajoen Kiinteistöpalvelut Oy:n tekemän tarjouksen seurakunnan kiinteistöjen hoidosta. Lähetystyölle annettiin lupa toteuttaa kertaluonteisesti joulukuusen myyntiä MHY:n osoittamalta metsäpalstalta.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnalle uuden hallintosäännön. Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön.

Neuvostolle annettiin tiedoksi, että talouspäällikkö on VENI Energian tekemän julkisen tarjouspyynnön, vertailun ja suosituksen perusteella valinnut sähköntoimittajaksi Helen Oy:n ajanjaksolle 1.1.2024-31.12.2027. Tiedoksi annettiin myös, että  Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset puukaupasta; uudistus- ja harvennushakkuu Pappila-tilalla. Hakkuu on päätetty myydä korkeimman tarjouksen tehneelle Stora Enso Oyj:lle.

Kari Lauri
Kari Lauri
kirkkoherra
Plassintie 2
85100 Kalajoki
Riika Nevanperä
Riika Nevanperä
talouspäällikkö
Plassintie 2
85100 Kalajoki

20.10.2023 16.13