Kirkkovaltuusto valmisteli tulevia vaaleja

16.2.2018 09.43

Oulun hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali 15.8.2018. Piispanvaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Koska hiippakunnassa on yhteensä 563 äänioikeutettua pappia ja lehtoria, valitsevat seurakunnat puuttuvat maallikkovalitsijat jäsenmäärän mukaan. Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi piispanvaaliin Kalajoelta 11 maallikkoedustajaa: Himanka Anna-Maija, Juola Marjaana, Kivelä Kari, Latukka Juhani, Latvala Kari, Nevalainen Eero, Rahja Esa, Rautakoski Leeni, Tikkanen Jorma, Tuorila Marianne ja Vuollet Jouni.

Seurakuntavaalit käydään syksyllä 2018 ja kirkkovaltuuston on asetettava vaalien järjestämistä varten vaalilautakunta. Valtuusto valitsi seitsemän jäsentä ja varajäsentä Kalajoen seurakunnan vaalilautakuntaan. Vaalilautakuntaan jäseniksi valittiin: Lauri Kari, Lahti Hellen, Latukka Margit, Kärjä Simo, Turpeinen Anna-Liisa, Pahkala Pentti ja Pentinmikko Anne. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Kari Lauri. Varajäseniksi valittiin: Juola Marjaana, Kaivosoja Piia, Rasmus Seppo, Hihnala Sakari, Sinko Tommi, Reinikainen Tuulikki ja Rautakoski Leeni. Vaalikuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä päätettiin julkaista Kalajokiseutu-lehdessä.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi viime vuoden investointien loppuselvitykset. Raution seurakuntakodin ilmastoinnin kustannukset olivat 65.362 euroa ja Jokelan pappilan katon tervauskustannukset 8.000 euroa. Suurimman investoinnin, Kalajoen kirkon peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen kustannukset olivat 465.313 euroa, josta viime vuoden osuus oli 337.856 euroa.

« Uutislistaukseen