Kalajoen kirkko pois käytöstä maaliskuusta marraskuuhun

22.11.2018 14.42

Kalajoen kirkko pois käytöstä maaliskuusta marraskuuhun Kalajoen kirkko, kuva: Jussi Leppälä

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Taloudessa valmistaudutaan tuleviin lähivuosiin Kalajoen kirkon peruskorjauksen myötä. Vuonna 2019 jatkuu Kalajoen kirkon peruskorjauksen II vaihe ja III vaiheeseen käydään vuonna 2020. Tämä on seurakunnalle iso haaste taloudellisessa mielessä, kun kokonaiskustannukset kohoavat lähemmäksi viittä miljoonaa euroa.  Se tehdään kuitenkin siten, että varsinainen seurakunnallinen tehtävä ja toiminta pystytään hoitamaan entiseen tapaan.   

Kalajoen kirkon peruskorjauksen johdosta Kalajoen kirkko on poissa käytössä maaliskuun puolivälistä lokakuun loppuun vuonna 2019. Jumalanpalveluksia siirretään Kalajoen seurakuntakodille, kirkollisia toimituksia Vuorenkallion kappeliin ja isompia kirkkotilanteita pidetään Himangan ja Raution kirkoissa. Väliaikainen kirkkoremontti tulee näin myös lähentämään alueseurakuntalaisten ja kappeliseurakuntalaisten keskinäistä yhteyttä.

Talousarvio ylijäämäinen

Ensi vuodelle 2019 kirkkovaltuusto hyväksyi 193 211 euroa ylijäämäisen talousarvion. Toteutuessaan se tulee olemaan viides perättäinen ylijäämäinen tilinpäätös. Toimintamenot on laadittu nollalinjalla, jotta mahdollisimman paljon varoja voitaisiin käyttää kirkon korjaukseen. Investointimenot ovatkin vuonna 2019 yhteensä 3 299 000 euroa. Investointisuunnitelma sisältää Kalajoen kirkon peruskorjauksen 2. vaiheen toteutuksen ja 3. vaiheen suunnittelun lisäksi leikkurin hankinnan Kalajoen hautausmaille, kirkon ja tapulin kattojen tervauksen Rautiossa ja Himangalla, Raution kirkon hälytysjärjestelmän päivityksen, Vuorenkallion hautausmaan uuden puolen sähköistyksen sekä Vuorenkallion kylmiöön kylmäkaappien hankinnan.

Kirkkoherra Kari Laurin mukaan tilinpäätösten tulee olla jatkossakin reilusti ylijäämäisiä, jotta seurakunta selviää seuraavat 20 vuotta tulevista lainanmaksuista. Lainat lyhennetään taseesta, ja sen myötä ylijäämän tulee olla noin 100 000 euroa, koska tulevien lainojen kulut korkojen kanssa ovat vuosittain noin 120 000 – 150 000 euroa. Taloudellisen tilanteen vakautta tällä hetkellä osoittaa mm. lähes kymmenen kuukauden maksuvalmius.

Kahdelle viralle lakkautus, neljä työsuhteiksi

Kirkkovaltuusto lakkautti kirkkoneuvoston esityksestä työsuhteiksi muutetut virat sekä Raution suntion ja taloustoimiston palkkasihteerin virat kokonaan. Työsuhteiksi muutettuja entisiä virkoja ovat Himangan suntio-siivooja, Kalajoen seurakuntamestari ja kirkkoherranviraston toimistosihteeri. Taloustoimiston hallinto- ja palkkasihteerin virka on muutettu toimistosihteerin toimeksi.

Vuorenkallion aita uusittiin kesällä 2018 ja kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi 28.816 euron investoinnin loppuselvityksen.

« Uutislistaukseen