Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti Kalajoen seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen

Kirkkovaltuusto vahvisti Kalajoen seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen

9.6.2020 10.21 Kalajoen kirkon II peruskorjausvaihe valmistui joulukuussa 2019, kuva: Jussi Leppälä

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti tasekirjan, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajien ehdottamalla tavalla. Kalajoen seurakunnassa tehtiin viime vuoden aikana kaksi merkittävää päätöstä. Ensinnäkin keittiötoimi on nyt kokonaan ns. ulkoistettu, kun keittiötointa hoitaa Kalajoella ja Rautiossa ulkopuolinen yrittäjä Minrose Oy ja Himangalla aloitti uutena yrittäjänä Koskihovi Oy. Toinen iso päätös oli siirtyä Oulun aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnaksi vuoden 2020 alusta.

Seurakunnan elämää sävytti Kalajoen kirkon peruskorjauksen II vaihe. Se sulki kirkon pois käytöstä maaliskuun puolivälistä joulukuun alkuun saakka. Peruskorjaus toteutui suunnitelmien mukaan, eikä isoja yllätyksiä tullut matkan varrella. Ainoat yllätykset olivat välikaton eristeiden iso määrä ja kirkon sisätilaan tulevien lamppujen katoaminen, kun niitä kuljettanut rekka varastettiin Virossa. Kustannukset pysyivät hyvin niille annetuissa raameissa eli n. 2,5 milj. eurossa. Tältä pohjalta oli hyvä aloittaa peruskorjauksen III vaihe kuluvana keväänä.

Toiminnan ydin kohtaamisissa

Kalajoen seurakunnan toimintaa ohjaa seurakunnan strategia ”Kohtaamisen kirkko Kalajoella”. Se pohjautuu kokonaiskirkon yhteiseen strategiaan, mutta siinä pyritään ottamaan huomioon erityisesti ne asiat ja muutokset, jotka koskettavat tulevina vuosina Kalajoen seurakuntaa. Keskeisenä asiana siihen kirjattiin vuonna 2015 uuden ja laajentuneen Kalajoen seurakunnan yhteen kasvaminen siten, että kappeliseurakuntien asemaa ja identiteettiä tuetaan osana isompaa kokonaisuutta. Kirkkoherra Kari Lauri tiivistää asian näin: ”Olemme kolmen kirkon yksi seurakunta ja tämä on hieno asia. Olemme toiminnallisesti ja taloudellisesti kaikin puolin toimiva ja kohtalaisen hyvin toimeen tuleva kokonaisuus. Meillä ei ole tarvetta seurakuntayhtymään vielä pitkään aikaan.”

- Seurakunnan toiminnassa pyritään siihen, että seurakuntalaisten asiat, ilot ja murheet, otetaan todesta ja tosissaan. Tämän kokemuksen myötä me sitoutamme seurakuntalaiset jatkossakin olemaan seurakuntamme ja kirkkomme jäseniä. Silti on todettava, että seurakunnan jättää ihmisiä tasaisesti vuosittain noin 80-90 seurakuntalaista. Iloksemme myös liittyjä on ollut vuosittain 20-30 henkeä. Kalajoella seurakuntaan kuului vuoden lopussa tasan 86 % kaikista kaupunkilaisista.

- Seurakunnan toiminnassa seurakuntalaisten kohtaaminen on pidettävä toiminnan keskiössä. Se on lopulta tärkeämpää kuin houkutella yksittäisillä toimintaideoilla ihmisiä. Ihmiset eivät ole enää ostettavissa, mutta kohdatuksi jokainen haluaa tulla omien asioidensa kanssa, tiivistää kirkkoherra Lauri.

Tilinpäätös 373.766 euroa ylijäämäinen

Vuonna 2019 verotulokertymä oli 2.611.493 euroa. Kertymä kasvoi edellisestä vuodesta 86.000 euroa. Jäsenten maksama kirkollisvero oli 2.373.125 ja valtion maksama laskennallinen avustus jäsenmäärän perusteella oli 238.368. Talousarvioon kirjattu verotulojen ennuste ei toteutunut, talousarviosta jäätiin 16.506. 

Tilikauden 2019 vuosikate oli 672.220. Sillä voidaan kattaa suunnitelman mukaiset poistot täysimääräisesti, yhteensä 309.495. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 373.766. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 145 päivää, mikä merkitsi sitä, että taseessa rahat ja pankkisaamiset olivat 1.809.652. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan maksuvalmiuden tulisi olla vähintään 60 päivää ja normaalitilanteessa noin puoli vuotta. Lainaa nostettiin vuoden aikana kirkon korjausta varten 1,25 milj. euroa ja sitä oli vuoden lopussa yhteensä 1,5 miljoonaa.

Investointien puolella alkuvuonna 2019 maksettiin Himangan hautausmaan kyljestä ostettu määräala Märsylä 10.000 euroa. Vuorenkallion kappeliin uusittiin kylmähuoneeseen kylmäkaapit, 39.651. Kalajoen hautausmaille hankittiin ruohonleikkuri 4.000, Vuorenkallion hautausmaalle asennettiin valaistusta 3.213 ja Raution kirkkoon hälytysjärjestelmä 4.703. Kalajoen kirkon peruskorjauksen II-vaiheeseen käytettiin 1.791.669 ja III-vaiheen suunnittelu- ja tutkimustehtäviin 51.873.

Kirkkovaltuusto vahvisti myös seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 edelleen 1,75 %. Kalajoen kirkon peruskorjaus saataneen valmiiksi vuoden 2020 aikana. Mikäli kirkollisverojen tuotto laskee 5 %, kuten on koronatilanteen vuoksi ennustettu, merkitsee se seurakunnalle 100.000 euron tulonmenetystä. Menneet vuoden ovat kuitenkin olleet vahvasti ylijäämäisiä ja talous on tasapainoinen.

Raution kirkkoon ja seurakuntakotiin maalämpö

Kirkkovaltuusto hyväksyi suunnitelmat Raution kirkon ja seurakuntakodin öljylämmityksen muuttamisesta maalämpöön. Kirkkovaltuusto varaa vuoden 2021 talousarvion investointiosaan rahaa lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi. Kirkkoneuvosto on päättänyt hakea kirkkohallitukselta hiilineutraalisuusavustusta fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä Raution kirkon ja seurakuntakodin lämmityksen muuttamiseen.

Toiminta siirtyi koronan takia verkkoon

Kirkkovaltuusto lähetti kiitokset työntekijöille tehdystä työstä koronatilanteen aikana. Kalajoen seurakunta siirsi kevään 2020 aikana toimintansa radioon ja nettiin monen muun seurakunnan tapaan. Seurakunnan työntekijät ottivat haasteen vastaan kiitettäväksi ja seurakuntalaisia lähestyttiin erilaisin videotervehdyksin, Teams-kokoontumisten ja puhelinsoittojen kautta.   Diakoniatyössä aloitettiin ruoka-avun jakaminen säännöllisesti. Jumalanpalvelukset toimitettiin Kalajoen kirkosta ja seurakuntakodilta. Kirkolliset toimitukset siirtyivät kirkkoihin ja hautaan siunaamiset suoritettiin suoraan hautaan. Kirkollisissa toimituksissa otettiin huomioon kokoontumisrajoitukset. 

1.6.2020 alkaen jumalanpalveluksia toimitetaan jälleen yhdessä seurakuntalaisten kanssa turvavälit huomioiden ja ehtoollisella hygieniaohjeita noudattaen. Kesän rippikoululeireistä Ruonalle suunnitellut leirit ovat siirretty seurakuntakoteihin leiripäivä-muotoisiksi rippikouluiksi.  

Kirkkovaltuusto myönsi Tapio Hillilälle eron Himangan kappelineuvoston jäsenyydestä Kalajoen alueseurakunnan alueelle muuton vuoksi ja valitsi kappelineuvoston jäseneksi Maija Uusitalon ja Uusitalon varajäseneksi Anna Karsikas-Kuusiston. Valtuustolle annettiin tiedoksi, että Kalajoen matkaoppaat aloittavat hautausmaakierrokset Kalajoen hautausmailla.

Osallistujamääristä seuraavia esimerkkejä:

 • Erilaisiin jumalanpalveluksiin osallistui vuoden aikana 21337 kävijää. Se merkitsee keskimäärin 130 osallistujaa yhtä jumalanpalvelusta kohden.
 • Kirkollisiin toimituksiin osallistui yhteensä 13688 ihmistä.
 • Kirkkomusiikkitilaisuuksia oli lukumääräisesti 76, joissa 7000 osanottajaa.
 • Seuroja, erilaisia juhlia ja alueellisia tapahtumia tilastoitiin pidetyiksi koko seurakunnan alueella yhteensä 442 kpl, ja niissä kävi tilastojen mukaan 30735 kuulijaa.
 • Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistui vuoden 2019 aikana yhteensä 35025 seurakuntalaista.
 • Lähetyskannatus on ollut Kalajoella hyvä. Vuonna 2018 se oli yhteensä 233.044 € ja tästä summasta talousarvioavustuksen määrä on 34.300 €.
 • Asiakaskontakteja diakoniatyössä oli yhteensä 475 kappaletta.
 • Taloudellista apua jaettiin 39.296€.
 • Perhekerhoissa kävijöitä oli viikoittain keskimääräin Kalajoella 45, Himangalla 25 ja Rautiossa 30.
 • Päiväkerhossa lapsia oli seuraavasti: Kalajoella 45, Himangalla 20 ja Rautiossa 23.
 • Varhaisnuoria kokoontui neljään kerhoon ja siipijengi-iltoihin.
 • Partiossa toiminta on edelleen aktiivista ja siellä toimii lukuisia ryhmiä. Seurakunta tukee partiota taloudellisesti vuosittaisella avustuksella.
 • Nuorteniltoja ja muita nuorten tapahtumia oli Kalajoella 56 ja niissä 735 kävijää. Himangalla vastaavasti 19 nuorten tilaisuutta, joissa 176 kävijää.
 • Rippikoulun kävi 125 nuorta, 1 aikuinen suoritti yksityisrippikoulun. Seurakunta järjesti viisi leirimuotoista rippikoulua ja yhden päivärippikoulun. Isostoimintaan osallistui 34 nuorta.