Uutislistaukseen

Kalajoen seurakunta hakee nuorisotyönohjaajia

Kalajoen seurakunta hakee nuorisotyönohjaajia

30.10.2020 14.43

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto julisti haettavaksi kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista toisen määräaikaisena. Hakuaika virkoihin päättyy 26.11. ja kirkkoneuvosto tekee valinnat 16.12.2020 kokouksessa. Määräaikaisen viran täyttö vaatii vielä kirkkovaltuuston vahvistuksen ensi vuoden talousarvion yhteydessä (linkki hakutietoihin).

Vakituisen viran tehtäväalueina ovat varhaisnuorisotyö ja perhetyö. Perhetyö tarvitsee panostusta kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Perhetyön kautta mm. iltarukousperinteen säilyttäminen on tutkimusten mukaan eräänlainen selkäranka kristillisen perinteen ja uskon siirtymisen kannalta tuleville sukupolville. Näin seurakunta saa perhetyöhön lastenohjaajien rinnalle myös nuorisotyönohjaajan työn kehittämiseen ja toteutukseen. Virkaan liittyy myös yhteydenpito partiotoimintaan ja sen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen sekä rippikoulutyötä.   

Määräaikainen virka perustetaan vuosille 2021-2025 Himangan kappelineuvoston esityksestä ja tarkoitukseen käytetään kappeliseurakunnalle osoitettuja testamenttivaroja. Tehtäväalueena on kasvatustyö Himangan kappeliseurakunnan alueella yhteistyössä Kalajoen seurakunnan muiden nuorisotyönohjaajien ja Himangan kappeliseurakunnan työntekijöiden kanssa. Virkaan kuuluu varhaisnuoriso-, perhe- ja nuorisotyö mukaan lukien rippikoulutyö pääsääntöisesti Himangan kappeliseurakunnan alueella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkovaltuustolle esitettäväksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2021. Esitys on yli 15.000 euroa ylijäämäinen. Himangan ja Raution kirkkojen kattojen tervaus–loppuselvitys päätettiin antaa tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kattojen tervauksen on tehnyt Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi uuden poistosuunnitelman. Se on tehty kirkkohallituksen virastokollegion tekemien uusien ohjeiden perusteella. Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina on hankintamenon lisäksi arvioitu taloudellinen pitoaika.