Uutislistaukseen

Uutinen Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 30.11.2021 Piirros: Juhani Lindell

Kalajoen kirkkovaltuusto suuntaa rohkeasti elämään

2.12.2021 17.23

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä alustavan toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnitelmavuosille 2023-2024. Toimintasuunnitelman yhteydessä valtuusto hyväksyi myös Rohkeasti elämään -strategian vuoteen 2026 saakka sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2022.

Ensi vuoden toimintaa on jo suunniteltu jo uuden Rohkeasti Elämään -strategian suuntaisesti. Seurakunta palvelee omassa tehtävässään mahdollisimman hyvin huomioiden kaikki seurakuntalaiset. Painopisteinä ovat jumalanpalveluselämä, perheet ja toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Voit tutustua Rohkeasti Elämään -strategiaan täällä.

Ensi vuoden budjetti on 15.726 euroa ylijäämäinen. Vuosikate on 377.265 ja ensi vuoden investointimenot 350.000 euroa. Investoinneissa varaudutaan Himangan kirkon urkujen peruskorjaukseen ja uudelleen äänittämiseen sekä Himangan tapulin ruumiskylmiöiden uusimiseen. Raution kirkon osalta arkkitehtisuunnittelua käynnistetään kirkon peruskorjausta varten. Lainojen lyhennykset ja korot ovat 130.000 euroa. Kirkkovaltuuston keskustelun aikana Paavo Tiinanen esitti lähetysvarojen nostamista 2 prosenttiin kirkollisverosta Helena Saarenpään kannattamana. Kädennostoäänestyksessä esitys hävisi kirkkoneuvoston esitykselle.

Valtuusto merkitsi tiedoksi Susinevan 106 hehtaarin maastopaloalueen rauhoittamisen 20 vuodeksi. Kirkkovaltuusto kiitti rakennustoimikuntaa, suunnittelijoita ja kaikkia rakentajia Kalajoen kirkon viisivuotisen peruskorjauksen onnistuneesta toteutuksesta. Erityiskiitoksen valtuusto osoitti kirkkoherralle ja talouspäällikölle erinomaisesta vastuunkantamisesta koko hankkeen ajan.