Uutislistaukseen

Raution kirkko Kalajoen seurakunnan pääinvestointikohteena Raution kirkko (kuva: Eveliina Pylväs)

Raution kirkko Kalajoen seurakunnan pääinvestointikohteena

11.1.2022 11.34

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n tekemään Raution kirkon korjaussuunnitelmat. He ovat tehneet aikaisemmin mm. Jokelan pappilan ja Kalajoen kirkon korjaussuunnitelmat. Kirkkoneuvosto hyväksyi Raution kirkon ja seurakuntakodin muuttaminen maalämpöön -investoinnin loppuselvityksen. Kirkon eristyksen suoritti Keskisipilät Oy, maalämpöurakan LVI-työt Alavieskan LVI Oy ja sähkötyöt Iteko Oy. Maalämmön suunnitteli ja valvoi LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy. Investoinnin kulut olivat yhteensä 150 707 euroa, josta avustusten jälkeen toteuma oli 100 887 euroa. Neuvosto hyväksyi Ratora Oy:n tarjouksen Jokelan pappilan ikkunoiden korjauksesta sekä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan tarjouksen Raution metsäpaloalueen energiapuukaupasta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Helena ja Joona Toivasen seurakunnan uusiksi nimikkoläheteiksi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa tehtävän nimikkosopimuksen kautta. Toivaset toimivat opettajina ja kouluttajina Myanmarin luterilaisessa instituutissa ja kirkossa.

Lasse Kauton kanttorin viransijaisuutta päätettiin jatkaa elokuun 2022 loppuun saakka ja tarvittaessa talven yli toukokuun 2023 loppuun saakka. Kanttori Sanna Polsolle myönnettiin opintovapaata 1.2.-31.5.2022 väliseksi ajaksi. Eetu Raittilan työsuhdetta Himangan suntio-siivoojan tuuraajana päätettiin jatkaa 30.9.2022 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle seitsemän jäsenen ja varajäsenen valitsemista Kalajoen seurakunnan vaalilautakuntaan sekä kirkkoherran nimeämistä lautakunnan puheenjohtajaksi.