Kriisin ja surun kohdatessa - et ole yksin

Kriisit kuuluvat jokaisen ihmisen elämään. Kriisi on yksittäisen ihmisen kokema yllättävä tilanne, joka järkyttää mielen tasapainoa. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus, sairaus, läheisen kuolema tai avioero. Kriisi voi koskettaa myös laajempaa yhteisöä, kuten perhettä, sukua, työpaikan työntekijöitä tai muuta yhteisöä.

Elämän eri vaiheissa – lapsena, nuorena tai aikuisena koettuun kriisitilanteeseen voi saada tukea ja apua ottamalla yhteyttä seurakunnan pappiin, diakonia-, nuoriso- tai lapsityöntekijöihin. Heidän puoleensa voit kääntyä muulloinkin kuin virka-aikoina. Kaikki keskustelut seurakunnan työntekijöiden kanssa ovat luottamuksellisia.

Kalajoen seurakunta kuuluu Kalajoen rovastikuntaan, joka tarjoaa Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa seurakunnille yhteistä toimintaa sekä apua ja tukea elämän erilaisiin tilanteisiin.

Diakonia

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuorovaikutuksena ja kirkon elämänä. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. Kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä.

Diakoniatyöntekijän puoleen voit kääntyä käytännöllisen ja taloudellisen tuen tarpeessa, mutta myös yksinäisyyden, mielenterveysongelmien, päihteiden, ihmissuhdevaikeuksien, elämän kriisien ja muiden ongelmien paineessa - oikeastaan kaikissa elämän vaikeissa asioissa.

Tarkemmat tiedot diakoniatoiminnasta.
 

Papin puheille

Papin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti kaikesta: elämästä ja kuolemasta, uskosta ja epäuskosta, rakkaudesta ja vihasta, surusta, ilosta ja masennuksesta. Papeilla on pitkä ja perusteellinen koulutus ihmisten kuuntelemisessa ja auttamisessa. Monilla on myös melkoisesti kokemusta kohtaamisesta ja siitä, minkälaisten asioiden kanssa ihmiset usein painiskelevat.

Älä siis arastele kääntyä papin puoleen: soittaa, laittaa sähköpostia, mennä tapaamaan tai nykäistä hihasta jonkin kirkollisen tilaisuuden yhteydessä. Oman paikallisseurakunnan pappi on lähellä, mutta pappeja toimii myös muun muassa työpaikoilla, sairaaloissa, oppilaitoksissa ja armeijassa.

Tytöllä on kädessä enkelipatsas
Kuva Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio