Tervetuloa rippikouluun!

Rippikoulussa saadaan opetusta kristinuskon keskeisistä asioista. Rippikoulu on kasteopetusta, joka perustuu Jeesuksen kastekäskyyn. Jeesus käski kastaa ihmisiä ja opettaa heitä. Rippikoulu päättyy kirkossa tapahtuvaan konfirmaatioon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulut 2019

      

Talviripari (lasketteluripari)
Leirijakso: 2.-8.3.2019 Pikku-Syötteellä, Pudasjärvellä, aloitusjakso 19.-20.1.2019 Kalajoen seurakuntakodilla ja kirkossa
Konfirmaatio: 10.3.2019 klo 10.00 Kalajoen kirkossa
Rippikoulutiimi:
Kari Lauri p. 044 7229000, kari.lauri@evl.fi  
Annika Lähteenmäki p. 044 7229009, annika.lahteenmaki@evl.fi

Ruona I
Leirijakso: 2.-8.6.2019 Ruonan leirikeskuksessa, Himangalla.

Aloitusjakso 9.-10.2.2019 Kalajoen seurakuntakodilla ja kirkossa. La klo 10-16 ja su 9.15-12.

Konfirmaatio: 9.6.2019 Himangan kirkossa
Rippikoulutiimi:
Tanja Vähäoja p. 044 7229007, tanja.vahaoja@evl.fi  

Ruona II
Leirijakso: 9.-15.6.2019 Ruonan leirikeskuksessa, Himangalla, aloitusjakso 16.-17.2.2019 Himangan seurakuntakodilla ja kirkossa
Konfirmaatio: 16.6.2019 Himangan kirkossa
Rippikoulutiimi:
Niko-Pekka Ovaskainen p. 044 7229029, niko-pekka.ovaskainen@evl.fi
Maria Paananen p. 044 7229026, maria.paananen@evl.fi

Honkaniemi
Leirijakso: 29.6.-5.7.2019 Honkaniemessä, Haapajärvellä, aloitusjakso 23.-24.2.2019 Kalajoen seurakuntakodilla ja kirkossa
Konfirmaatio: 7.7.2019 klo 10.00 Himangan kirkossa
Rippikoulutiimi:
Aino Luhtasela p. 044 7229003, aino.luhtasela@evl.fi   
Annika Lähteenmäki p. 044 7229009, annika.lahteenmaki@evl.fi

Päivärippikoulu
Perusjakso: 8.-13.7.2019 Kalajoen seurakuntakodilla, aloitusjakso 16.-17.2.2019 Kalajoen seurakuntakodilla ja kirkossa
Konfirmaatio: 14.7.2019 klo 10.00 Raution kirkossa
Rippikoulutiimi:
Suvi Lehtimäki p. 044 7229002, suvi.lehtimaki@evl.fi
Tanja Vähäoja p. 044 7229007, tanja.vahaoja@evl.fi

Muualla käyvät
Yhteinen aloitusjakso 2.-3.2.2019 Kalajoen seurakuntakodilla ja kirkossa

Nuoria rippileirillä meren rannassa, yksi poika soittaa kitaraa
Kuva Jussi Vierimaa/Kirkon kuvapankki
Nuoria rippileirillä, makaavat nurmikolla päät vastakkain
Kuva Jussi Vierimaa/Kirkon kuvapankki

Tärkeitä ajankohtia

 

NUORTEN VIIKKOTOIMINTA KALAJOELLA

Avoimet ovet:
Keskiviikkoisin klo 18-21.00 Artoksessa (ellei ole Nuorten iltakirkkoa)
 

Nuorten iltakirkko:
Keskiviikkoisin, kerran kuukaudessa Kalajoen Kristillisellä Opistolla.

Nuortenilta:
Lauantaisin Artoksessa klo 18-21.00

Nuorisotila Artos sijaitsee Kalajoen seurakuntakodilla, Seurakuntatie 1.

 

NUORTEN VIIKKOTOIMINTA HIMANGALLA

Nuortenillat ja viikkomessut Himangan seurakuntakodilla 2-3 kertaa kuussa, perjantaisin 19-22.00

 

Tarkemmat tiedot ja muun nuorten toiminnan löydät nuorten kohdasta Nuoret. Tietoa on saatavilla myös koulujen ilmoitustaululla, Facebook-sivulla Kalajoen nuori seurakunta ja seurakunnan nuorisotiloilla. Tulevat tilaisuudet näkyvät myös Tapahtumat - kerhot ja ryhmät -linkin kautta. 

 

KE 17.10.2018 KLO 18 KALAJOEN KIRKKO

Tilaisuus kaikille rippikoululaisille: nuorekas iltakirkko, tieto omasta rippikouluryhmästä ja rippikoulukorttien jako sekä infoa tulevasta.

 

TUTUSTUMINEN KIRKKOHERRANVIRASTOON

Talviripari 20.2. klo 14.45 Kalajoella

Ruona 1 15.5. klo 14.45 Kalajoella

Ruona 2 (ja himankalaiset/Himangalla koulua käyvät) 15.5. klo 14.45 Himangalla

Honkaniemi 16.5. klo 14.45 Kalajoella

Päiväripari 22.5. klo 14.45 Kalajoella

Muualla rippileirin käyvät 23.5. klo 14.45 Kalajoella

 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN OSALLISTUMINEN KALAJOEN SEURAKUNTAKODILLA

Talviripari, Honkaniemi ja muualla riparin käyvät to 21.2. klo 16.30

Päiväripari, Ruona 1 ja Ruona 2 to 28.2. klo 16.30

Vaihtoehtoisesti kinkerit Himangalla tai Rautiossa!

 

Rippikoulukortin käyttöohje

- Kun menet jumalanpalvelukseen, jätä korttisi pääoven luona olevaan laatikkoon (Kalajoen/Himangan kirkko). Raution kirkossa pyydä merkki korttiisi suntiolta jumalanpalveluksen lopuksi.

- Istuthan jumalanpalveluksen aikana kirkon alaosassa. Älä mene parvelle!

- Eri tilaisuuksista saat merkin korttiisi aina tilaisuuden pitäjältä. Pyydä korttiisi tilaisuuden nimi, pitäjän nimi ja päivämäärä.

- Merkin saa ev.lut. kirkon toiminnasta. Esim. olemalla toimintapisteavustajana varhaisnuorisotyön Siipijengi-illoissa perjantaisin. 

- Jos et pääse yhteisesti sovittuun oman ryhmäsi tapaamiseen, sovi uusi ajankohta rippikouluopettajasi kanssa.

Muuta tietoa Kalajoella rippikoulun käyville

- Leirikirje lähetetään vähintään viikkoa ennen viikonloppuleiriä ja leirijaksoa.
- Leiririppikoulu maksaa 80e ja päivärippikoulu 40e. Maksu maksetaan Kalajoen seurakunnan tilille FI75 5099 0710 0012 40 ennen leiri- tai päiväkoulujakson alkua. Viite: ryhmännimi/nuorennimi.

HUOM!!
Mikäli sinulla on taloudellisia vaikeuksia rippikoulun ruokamaksun suhteen, ota yhteys Aino Luhtaselaan (p. 044 7229003).

Tiedoksi muualla rippikoulun käyville

 Järjestön toteuttama rippikoulu on osa kirkon rippikoulutyötä ja sitä tehdään tuomiokapitulin myöntämällä luvalla. Opetus pohjautuu rippikoulusuunnitelmaan 2001. Se mukaan seurakuntayhteysjakson laajuus on 8-16 tuntia ja sen toteuttamisesta vastaa nuoren kotiseurakunta. Tämä perustuu ajatukseen, että rippikoulun on seurakunnan koulu ja seurakuntayhteysjakso vahvistaa nuoren yhteyttä hänen omaan kotiseurakuntaansa.

Seurakunta on laatinut suunnitelman seurakuntayhteysjakson toteutustavasta ja tehtävistä joka on tasapuolinen kaikille Kalajoen seurakunnan rippikoululaisille. Tavoitteena on, että nuori löytää oman paikkansa kotiseurakunnasta.

Muualla rippikoulun käyvät nuoret tarvitsevat virkatodistuksen. Virkatodistuksen saa virastokäynnin yhteydessä täyttä rippikoulukorttia vastaan. Järjestöjen rippikoulut hyödyntävät rippikouluissaan nuorten erilaisia kokemuksia kotiseurakunnistaan. Mikäli haluat tulla konfirmoiduksi Kalajoella, ole yhteydessä Aino Luhtaselaan (p. 044 7229003)

Kirkkomme rippikoulutyötä tekevät järjestöt, jotka ovat sitoutuneet edellä mainittuun

Församlingsrörbundet, Esikoislestadiolaiset, Herättäjä-Yhdistys, Kansan Raamattuseuran Säätiö, Lestadiolainen Uusheräys , Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, Nuorten Keskus, Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Karmel-yhdistys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Merimieskirkko, Suomen NMKY:n liitto ry:n jäsenyhdistykset, Suomen Raamattuopiston Säätiö, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.