Rippijuhlat

Rippikoulussa saadaan opetusta kristinuskon keskeisistä asioista. Rippikoulu on kasteopetusta, joka perustuu Jeesuksen kastekäskyyn. Jeesus käski kastaa ihmisiä ja opettaa heitä. Rippikoulu päättyy kirkossa tapahtuvaan konfirmaatioon.

Konfirmaatio edellyttää, että sinut on kastettu, olet kirkon jäsen ja rippikoulun käynyt. Konfirmaatiossa on kyse samasta armosta kuin kasteessa. Jumala haluaa vahvistaa konfirmoitavaa uskossa ja siunata uudessa elämänvaiheessa. Konfirmaatiossa tunnustetaan henkilökohtaisesti usko, johon konfirmoitava on kastettu ja vastataan kysymykseen: ”Tahdotko Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässäsi?”. Konfirmaatiossa nuoresta tulee täysivaltainen seurakunnan jäsen. Konfirmaatio antaa nuorelle oikeuden kummin tehtäviin ja osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, olla täysi-ikäisenä ehdokkaana seurakuntavaaleissa, sekä  oikeuden kirkolliseen avioliittoonvihkimiseen.

Rippikoulu päättyy kirkossa tapahtuvaan konfirmaatioon osana sunnuntain jumalanpalvelusta. Kirkossa rippikoululaisen päällä on seurakunnan valkoinen alba. Kalajoella on ollut käytäntönä, että joku rippikoululaisen kummeista tai perheestä osallistuu siunaamiseen seurakunnan työntekijöiden kanssa. Konfirmaatiossa koko seurakunta rukoilee nuoren puolesta. Konfirmoitavat osallistuvat ensimmäistä kertaa itsenäisesti ehtoolliselle.

Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen on tapana viettää kotona rippijuhlaa sukulaisten ja ystävien kanssa. Rippikouluryhmän ohjaajat ja isoset vierailevat juhlissa, jos siitä on etukäteen sovittu.

Rippikouluun ennen konfirmaatiota

Rippikouluun kutsutaan 15 vuotta täyttäviä nuoria. Siellä pohditaan yhdessä elämään ja uskoon liittyviä asioita. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Kalajoen seurakunta järjestää erilaisia rippikoululeirejä. Jos leiririppikoulu ei tunnu sopivalta vaihtoehdolta, voi rippikoulun suorittaa myös päivärippikouluna. Katso tarkemmat tiedot rippikoulusta.

 

Konfirmaatio
Kuva Jussi Vierimaa/Kirkon kuvapankki

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen