Kalajoen seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Kalajoen seurakunnassa.

 

Yhteystiedot

Kalajoen seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilö:

Riika Nevanperä, riika.nevanpera@evl.fi, p. 044 722 9020

Kalajoen seurakunnan tietosuojavastaavat:

Sähköposti: tietosuojavastaava.oulu@evl.fi

Kristiina Harjuautti, p. 050 438 9034
Veijo Koivula, p. 040 574 7138
Pentti Pekkarinen, p. 040 7785362

Oulun seurakuntayhtymä, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu

Kansallinen valvontaviranomainen ja tietosuojavaltuutettu:

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700