Kristillinen lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (Matt. 28:19–20). Jeesuksen antama käsky velvoittaa meitä kristittyjä tänäkin päivänä viemään evankeliumia eteenpäin, kauas ja lähelle. Lähetystyö ei ole vain velvoite, se on myös etuoikeus ja siunaus. Kirkko tekee lähetystyötä kertoakseen Jeesuksesta sanoin ja teoin. Näin lähetystyöhön sisältyy myös merkittävää avustus- ja kehitysaputyötä.

 Lähetystyötä voi jokainen tehdä omalta paikaltaan. Kirkko tarvitsee paitsi lähtijöitä, myös niitä, jotka ovat lähettämässä. Taloudellinen apu on tietysti tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on esirukous ja muunlainen tuki.

 Seurakunnan lähetystyö on kanava, jonka avulla yksityinen ihminen voi konkreettisesti auttaa kaukaista lähimmäistään. Lähetystyön kautta annettu apu menee perille sinne, jossa ihmisen avuntarve on suurin ja jonne suurin osa ihmisistä toivoo avun juuri menevän.