Hautausmaksut ja hautojen hoito

HAUTAPAIKKAMAKSUT  
                                                                                seurakunnan jäsen             vieraspaikka-                                                                
                                                                               oman kunnan asukas           kuntalainen

25 vuoden arkkuhaudan hinta

       50 €

     100 €

Uurnahaudan hinta 

       20 €

       40 €

Muisto- ja sirottelulehto

       10 €

       20 €

  Ilmainen rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen,
  rintamatunnuksen, veteraanitunnuksen tai ulkomaalaisen
  rintamasotilastunnuksen omaaville henkilöille sekä heidän
  puolisoilleen.

 

HAUTAUSKULUMAKSUT                                                           
                                                                                seurakunnan jäsen                kirkkoon
                                                                               oman kunnan asukas           kuulumaton            

Haudankaivu/arkkuhauta 

       372 €

     372 €

Haudan peitto/arkkuhauta     

       272,80 €

     272,80 €

Uurnahaudan kaivuu    

       100 €

     100 €

Havut                     

       90 €

     90 €

Uurnan sirottelu                  

       60 €

     60 €

Kappelin/kirkon käyttö     

 

     300 €

 
 Haudat kaivetaan torstaisin ja peitetään arkena, maanantai-perjantai.

 

HAUDANHOITOMAKSUT

   Hoitoaika                                                               Yksi kukka                         Lisäkukka

1 vuosi         

          40 €

       14 €

5 vuotta

          212 €

       75 €

10 vuotta

          455 €

       150 €


  Hoito käsittää hauta-alueen, jossa on yksi hautakivi.
  Kastelumaksu 25 € / kesä.

  Hautakiven oikaisu 70 € / kivi.


Lisätietoja maksuihin liittyen saa Kalajoen seurakunnan taloustoimistosta p. 044-7229033
tai kirkkoherranvirastosta p. 08-4640530 kalajoki.seurakunta@evl.fi.

Lisätietoa Kalajoen seurakunnan hautajaiskäytännöistä