Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Aikaisemmin tätä on kutsuttu kuulutusten hakemiseksi. Sana ”kuulutukset” tulee tavasta lukea avioliittoon aikovien nimet jumalanpalveluksessa, jossa heidän puolestaan rukoillaan. Kuulutuspari voi itse toivoa päivää, jolloin nimet luetaan. On juhlallista olla kirkossa kuulemassa omia kuulutuksia. Pari voi itse päättää, haluavatko he nimiään luettavaksi. Avioliiton esteiden tutkimisen yhteydessä vihittävät voivat valita, missä kuulutustiedot saa julkaista: kirkossa, lehdessä, netissä.

Voitte pyytää maksuttoman avioliiton esteiden tutkimisen Kalajoen kirkkoherranvirastosta. Etukäteen voitte yhdessä tulostaa ja täydentää lomakkeen Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Samalla lomakkeella voitte pyytää avioliiton esteiden tutkintaa niin seurakunnasta kuin maistraatistakin. Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös Internetissä https://esteidentutkinta.fi .

Tutkinta tulee pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä ja se on lainvoiman saatuaan voimassa neljä kuukautta.  Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu yleensä siinä seurakunnassa missä morsian on kirjoilla.

Avioliitto ulkomaan kansalaisen kanssa

Avioliiton esteiden tutkimista varten tarvitsette:

  • Kansalaisuusvaltion asianomaisen viranomaisen alkuperäinen todistus avioliiton esteiden tutkintaa varten, josta käy ilmi ainakin: nimi, syntymäaika ja -paikka, siviilisäty (myös monesko avioliitto).
  • Virallisen kääntäjän suomennos todistuksesta
  • Todistus kristilliseen kirkkokuntaan kuulumisesta, jota voi pyytää siitä seurakunnasta johon tuleva puoliso kuuluu kotimaassaan.
  • Kopio passista

Lisätietoja esteiden tutkinnassa tarvittavien asiakirjojen hankkimisesta saatte ulkomaan kansalaisen oman maansa edustustosta Suomessa.

Lisätietoa Kalajoen seurakunnan hääkäytännöistä https://www.kalajoenseurakunta.fi/haat.