Kirkon ympäristödiplomin logo
Kirkkohallitus myönsi Kalajoen seurakunnalle ympäristödiplomin vuonna 2017 ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Kalajoen seurakunta käynnisti ensimmäistä kertaa hakuprosessin 2014. Ympäristökatselmus ja –ohjelma suunniteltiin kesällä 2016 ja kirkkoneuvosto hyväksyi sen syksyllä 2016. Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain seurakunnan toimintakertomuksessa. Kirkkovaltuusto sitoutuu tavoitteisiin hyväksyessään keskeiset ympäristötavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Se myös hyväksyy talousarvioon ympäristöasioita koskevat määrärahat ja arvioi ympäristötavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessaan.