Uutislistaukseen

Kalajoen kirkkoneuvosto esittää kirkollisveron laskemista Kalajoen seurakunnan taloudelliset näkymät ovat hyvät.

Kalajoen kirkkoneuvosto esittää kirkollisveron laskemista

24.5.2022 15.41

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveron laskemista 1,60 %:iin vuoden 2023 alusta. Kalajoen seurakunnan veroprosentti on vuoden 2018 alusta ollut 1,75 %, sitä ennen pitkään 1,60 %. Veroprosentti nostettiin Kalajoen kirkon suuren peruskorjauksen vuoksi. Verotulot ovat kertyneet kuten veroprosenttia nostaessa oli toive, kertymä on ollut keskimäärin 150.000 euroa enemmän.

Hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvä verotusjärjestelmän kokonaisuudistus ja erityisesti verovähennyskäytäntöjen muuttuminen ovat johtamassa tilanteeseen, jossa seurakunta saavuttaisi ylimääräistä verokertymää suhteessa nykytilanteeseen. Kirkkohallitus suositteli, Valtiovarainministeriön laskelmiin perustuen, Kalajoen seurakuntaa alentamaan veroprosenttiaan 0,1 yksikön määrällä, mutta neuvosto esittää varoprosentin laskua 0,15 yksiköllä.

Kirkkoherra Kari Lauri kommentoi esitystä: ”Kalajoen seurakunnan tuulivoimatulot kasvavat ensi vuonna Mutkalammin tuulivoimapuiston myötä ja se antaa myös ns. pelivaraa seurakunnan tuloveroprosentin laskemiselle. Seurakunta haluaa omalta osaltaan rakentaa Kalajoen vetovoimaisuutta, kun laskemme seurakunnan tuloveroprosenttia.  Kaikki seurakunnan eivät tähän pysty tiukan taloutensa johdosta, mutta meillä on nyt tähän mahdollisuus myös hyvän taloudenhoidon perusteella.” 

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstösuunnitelman 2022. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma määrittää henkilöstöpolitiikan painotukset ja keskeiset periaatteet ja käytännöt. Ohjelman avulla luodaan pitkäjänteisesti tuloksellista hyvinvoivaa ja osaavaa työyhteisöä ja tuetaan seurakunnan vision, strategian ja vision toteutumista. Kalajoen seurakunnan tavoitteena on olla hyvä työpaikka omalle henkilöstölle.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on vakautunut viimeisten vuosien aikana ja nykyinen henkilöstömäärä on varsin hyvä ja vastaa pääosiltaan seurakunnan toiminnan tarpeita. Tällä hetkellä näyttää selvältä, että seurakunta pystyy nykyisellä henkilöstömäärällä suuntaamaan eteenpäin seuraavat vuodet, mikäli yllätyksiä ei tule. Se edellyttää kuitenkin tilanteen jatkuvaa hallussapitoa niin taloudellisesti kuin muutenkin.

Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan tulevan Iina Rahkolan työnteon keskeiset ehdot.