Uutislistaukseen

Uutinen Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksesta 30.5.2022 Kuva: Jussi Leppälä

Kirkkovaltuusto vahvisti Kalajoen seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen

1.6.2022 11.25

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti. Tilikauden 994.504 euron tulos päätettiin siirtää taseen yli-/alijäämätilille. Tilikauden tulosta kasvattivat kertaluontoiset erät: Raution metsäpalosta saatu vakuutuskorvaus 402.000 ja palaneen metsän suojelukorvaus 62.000 euroa.

Kirkollisverotulo oli 2 521 850 euroa, joka nousi 86 625 vuoteen 2020 verrattuna. Vuosikatteen määrä 1 288 527 riitti kattamaan tilikauden 305 064 euron poistot täysimääräisenä. Lainaa seurakunnalla oli vuoden lopussa 1 320 832 euroa. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 350 päivää, mikä merkitsi sitä, että taseessa rahat ja pankkisaamiset olivat 2 944 529 euroa.

Kirkkoherra Kari Lauri toteaa, että talous on tasapainossa, seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja kasvavien tuulivoimatulojen seurauksena seurakunta pystyy kaikella todennäköisyydellä laskemaan kirkollisveroprosenttia, josta on jo kirkkoneuvoston esityskin ensi vuodelle. ”Kalajoen seurakunta on keskisuuri seurakunta, jolla on paljon vastattavaa ja ylläpidettävää. Tämän kokoinen organisaatio ei voi elää kädestä suuhun, vaan on hyvä, että olemme varautuneita tulevaan.  Mutta toki meidän on hyvä askeltaa huomiseen.  Nyt näyttää hyvältä ja olemme siitä iloisia.”

Investointeihin käytettiin vuoden aikana 521.389 euroa ja niihin saatiin myös rahoitusta kirkkohallitukselta. Kalajoen kirkon peruskorjaus saatettiin loppuun, Raution kirkon ja seurakuntakodin lämmitys muutettiin maalämpöön ja Himangan seurakuntakodin ilmastointi uusittiin. Lisäksi maalautettiin Himangan kirkon lattia ja penkit.

Hautainhoitorahaston 1196 euron ylijäämä päätettiin siirtää edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.  

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Kalajoen kirkon peruskorjauksen III-vaiheen -investoinnin loppuselvityksen. Kustannukset olivat yhteensä 2 059 531 euroa ja rakennusavustus yhteensä 1 026 900.

Koko remontti maksoi kaikkien vaiheiden osalta yhteensä 4.692.000.  Kirkkoherra Kari Lauri kertoo, että suunnitelmat toteutuivat hyvin, koska kustannusarvio oli alun perin 4,8 milj. euroa. ”Tässä mielessä onnistuimme suunnitelmien mukaisesti ja saamme olla tyytyväisiä. Merkittävintä oli kuitenkin se, että saimme valtion rahaa kulttuurihistoriallisten kohteiden korjaamiseen, rakennusavustuksena kirkkohallituksen kautta yhteensä 1.835.000 euroa. Se on merkittävä asia, josta olemme kiitollisia. Hyvää ja asiallista suunnittelua arvostetaan.”

Peruskorjauksen III-vaiheessa tehtiin katto- ja pintavesien hallittuun ohjaukseen liittyvät maanrakennustyöt, kirkon tonttivesijohdon ja -viemärin uusiminen, pääeteisen, sivulehterien porrashuoneiden sekä eteläisen tuulikaappieteisen kosteus- ym. vaurioiden korjaukset, kirkon kiertoilmalämmitysjärjestelmän korjaus- ja muutostyöt, lämmityksen toteutukset kirkon korjattaviin huonetiloihin, sisätilojen tila- ja kalustejärjestelyihin liittyvät työt sekä pääeteiseen tehtiin toinen wc-tila.  Lisäksi kirkon erillisen tapulirakennuksen vesikatto uusittiin ja tapulin vainajakylmiöiden määrää lisättiin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi toimituspalkkioita koskevan suosituksen, jolla nostetaan toimituspalkkioita 5 %. Valtuustolle annettiin tiedoksi Kiviojan puiston avajaiset, joita vietetään Jokelan pappilan pihapiirissä 3.7. jumalanpalveluksella ja sen jälkeen on puistossa muistokiven paljastaminen.