Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto esittää Kalajoen kirkollisveroprosentin pitämistä ennallaan

Kirkkoneuvosto esittää Kalajoen kirkollisveroprosentin pitämistä ennallaan

12.5.2020 09.44 Raution kirkon ja seurakuntakodin lämmitystä esitetään muutettavaksi maalämpöön

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 edelleen 1,75 %. Kalajoen kirkon peruskorjaus saataneen valmiiksi vuoden 2020 aikana. Mikäli kirkollisverojen tuotto laskee 5 %, kuten on koronatilanteen vuoksi ennustettu, merkitsee se seurakunnalle 100.000 euron tulonmenetystä. Menneet vuoden ovat kuitenkin olleet vahvasti ylijäämäisiä ja talous on tasapainoinen.

Kalajoen ja Raution seurakuntakotien keittiötoimen sopimus Minrose Oy:n ja Himangan seurakuntakodin Koski-Hovi Ky:n kanssa päätettiin uusia voimaan toistaiseksi. Keittiötoimen sopimukset tehtiin 1.6.2019 alkaen vuodeksi eteenpäin, jotta voidaan tarkastella kuinka ulkoistettu keittiötoimi on palvellut seurakunnan omia toimintoja ja kirkollisiin toimituksiin liittyviä juhla- ja muistotilaisuuksia.    Toiminnassa on tavoiteltu joustavuutta ja seurakunnan kannalta myös kokonaistaloudellisuutta. Tämän lisäksi tavoitteena on tukitoimiin liittyvän palvelun järjestelyvastuun kehittäminen ja keventäminen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäväalueella. Seurakunnan saaman palautteen perusteella molemmat yrittäjät ovat onnistuneet tehtävässään erinomaisesti. Seurakunnan oman henkilökunnan on ollut hyvä tehdä yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa ja tarjoiluista on pystytty joustavasti sopimaan. Seurakuntalaisten palaute on ollut myös positiivista. Rauli Junttila esitti Paavo Tiinasen kannattamana sopimuksen jatkamista vuodeksi ja seurakuntakyselyn tekemistä asiasta. Äänestyksessä vastaesitys hävisi talouspäällikön esitykselle äänin 8-3.

Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelmat Raution kirkon ja seurakuntakodin öljylämmityksen muuttamisesta maalämpöön. Suunnitelmat ja varat vuoden 2021 talousarvion investointiosaan esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta hiilineutraalisuusavustusta fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä Raution kirkon ja seurakuntakodin lämmityksen muuttamiseen.

Neuvosto päättää hakea pienkeräyslupaa diakoniatyön rahankeräykseen, koska nykyisen korona-pandemian aikana diakoniatyölle osoitetut kolehdit jäävät keräämättä. Kirkkoneuvosto hyväksyi työnteon keskeiset ehdot kesäkuun alusta Himangan kanttorina aloittavalle Sanna Polsolle. Seurakuntamestareita ohjeistettiin hautakivikauppaan liittyvissä asioissa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden mukaan.