Uutislistaukseen

Uutinen Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksesta 17.8.2021 Himangan kirkon urkujen muutostöitä ja uudelleen äänittämistä esitetään ensi vuoden investointisuunnitelmaan. Kuva - Eveliina Pylväs

Kalajoen kirkollisveroprosentiksi esitetään edelleen 1,75

19.8.2021 14.22

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkollisveron tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 edelleen 1,75 %. Kalajoen kirkon peruskorjaus saadaan valmiiksi vuoden 2021 aikana, takuuaikaisia tarkastuksia jää tuleville vuosille. Kirkollisverojen tuoton on ennustettu laskevan 5 % ja se merkitsisi 100.000 euron tulonmenetystä. Menneet vuoden ovat kuitenkin olleet vahvasti ylijäämäisiä, joten talous on tasapainoinen. Tulevia vuosia rasittaa edelleen suuret investoinnit, mm. Himangan kirkon urkujen uudelleenäänitys, Vuorenkallion kappelin lämmitys, Raution kirkon ja tapulin maalaus ja katon uusiminen.

Metsäpalo vähentää tulevien vuosien metsätuottoja

Kirkkoneuvostolle annettiin tietoa Kalajoen metsäpalon jälkitilanteesta. Paloalue osui suurimmalta osin Kalajoen seurakunnan omistamalle Granholmin tilalle Rautiossa. Maanantaina 9.8. seurakunnan, metsänhoitoyhdistyksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajat yhdessä tutustuivat paloalueeseen ja yhdessä suunniteltiin paloviranomaisten kanssa jälkivartiointiin liittyviä asioita.  

Alueen vahinkojen arviointi tapahtuu Pyhä-Kalan metsänhoitoyhdistyksen toimesta. Alustavasti voidaan arvioida, että palon menetyksen ovat seurakunnalle 0,5-1 miljoonan euron välillä. Tilanne ei sinänsä horjuta seurakunnan tämänhetkistä taloutta, mutta on luonnollista, että tulevien vuosien metsätuotot pienenevät. Seurakunnalla on metsävakuutus Pohjola-vakuutusyhtiössä ja sinne on tehty alustava vahinkoilmoitus 2.8.2021. Metsävakuutus on ns. täysarvo-vakuutus.

Himangan urut ensi vuoden investointikohteena

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarjouspyyntöjen pohjalta Ou Olevi Kents Oreliröökoda tarjouksen Himangan urkujen muutostöistä ja uudelleen äänittämisestä. Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion investointiosan vuodelle 2022. Neuvosto hyväksyi myös Kalajoen kirkon peruskorjauksen II vaiheen ja Himangan seurakuntakodin ilmastoinnin uusiminen - investointien loppuselvitykset. Kalajoen kirkon II-vaiheen kokonaiskustannus kirkkohallituksen avustuksen jälkeen oli 1.568.511 ja Himangan seurakuntakodin ilmastoinnin 124.104 euroa. Kirkkoneuvosto antaa loppuselvitykset tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Strategian valmistelu käyntiin

Kalajoen seurakunnan Ovet auki-tulevaisuussuunnitelman valmistelu alkaa valtuutettujen ja henkilöstön yhteisellä kokouksella 25.8. Strategia sisältää toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2026 saakka. Kirkkoneuvosto valitsi strategiaa työstävän työryhmän: Aapo Kaivosoja (kappelisrk), Maija Siironen (lapsityö, perhetyö, virasto), Annika Alatalo (rippikoulu, nuorisotyö), Heli Heikkilä (lähetys, diakonia, Rautio), Kari Lauri, Esa Rahja (Kalajoki), Hannu Niemelä (Rautio), Vuokko Peltola (Himanka), Saija Heikkilä (Kalajoki) ja Mari Niemelä (Kalajoki). Seurakuntalaisia kuullaan uusista suunnitelmista seurakuntailloissa lokakuun toisella viikolla.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Markus Lindellille myönnetään ero Kalajoen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja Himangan kappelineuvoston jäsenyydestä hänen aloittaessaan työt seurakunnan nuorisotyönohjaajan virassa. Kirkkovaltuustoon nousee Kari Kivelä.  Kirkkoneuvostoon valitaan Helena Saarenpäälle uusi henkilökohtainen varajäsen. Himangan kappelineuvostoon valitaan uusi jäsen.